Apitretare

En aptitretare är en liten munsbit som serveras i samband med att gästerna kommer. Det är särskilt vanligt att man bjuder på aptitretare på finare…